ขั้นตอนการรับสมัคร

TSP ดำเนินการภายใต้การการจ้างงานเฉพาะกิจ โดยมีการเปิดรับสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดตามความจำเป็น เรายินดีต้อนรับความท้าทาย ความอ่อนเยาว์และความมุ่งมั่นของคุณ