สรุป Roughening Treatment

Plating Roughening Treatment

  • Base (Cu)

  • Base Rough (Cu)

  • Rough Niการชุบ

  • Rough Agการชุบ

  • Rough Cuการชุบ