บุคลากรที่มีความสามารถสูง

บุคลากรที่มีความสามารถสูงของ TSP คือคนที่
มีความบริสุทธิ์ใจ มี ‘คุณธรรม’, จริงใจ
และมีความ ‘มุ่งมั่น’ เป็นตัวขับเคลื่อนเวลาอยู่ในหน้างานจริง

TSPบุคลากรที่มีความสามารถสูง