ให้บริการโรงอาหารภายในโรงงาน

TSP จัดเตรียมอาหารคุณภาพสูงสำหรับมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น ด้วยการให้บริการโรงอาหารภายในโรงงาน เพื่อให้พนักงานรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพได้

สนับสนุนกิจกรรมยามว่าง

TSP ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการใช้ชีวิตยามว่างและการพักผ่อนที่เหมาะสมที่มีคุณภาพสูงของพนักงาน และการฝึกอบรม ทางกายภาพของพนักงาน

มีระบบพี่เลี้ยง

TSP ได้มีการแต่งตั้งพี่เลี้ยงขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องการปรับตัวและการฝึกอบรมงานเมื่อพนักงานเข้ามาทำงานกับทางบริษัท

ค่าตอบแทนตามผลงาน

TSP มีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่ได้จากกำไรจากการเติบโตด้วยความขอบคุณเป็นอย่างสำหรับการทำงานหนักของพนักงาน

การมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ทำงานมานานและพนักงานดีเด่น

เราได้มีการมอบเงินขวัญถุงหรือค่าลาพักร้อนให้กับพนักงานที่ทำงานมานาน

สนับสนุนการตรวจสุขภาพ

TSP มีการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำเพื่อตรวจหาโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ และรักษาสุขภาพของของพนักงาน

ร่วมแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจ

TSP มุ่งหวังที่จะแบ่งปันความสุขและความทุกข์ของพนักงาน เพื่อให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราจึงสนับสนุน บุคลากรและอุปกรณ์ เมื่อมีการแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจในการทำงานร่วมกับพนักงาน

เข้าร่วมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

เราได้มีการสนับสนุนให้คุณใช้ชีวิตอย่างมั่นคงโดยสมัครประกันอุบัติเหตุที่สามารถรับเงินชดเชยได้ กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดในชีวิตประจำวัน การเดินทางภายในประเทศ/ต่างประเทศ การเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือใช้เวลายามว่าง