• ชื่อบริษัท

  TSP. CO. LTD

 • ประธานบริษัท

  Chul Joon Hwang

 • วันที่ก่อตั้ง

  9 กรกฎาคม 1985

 • พนักงานทั้งหมด

  370 คน

 • ที่อยู่อาศัย

  45 Okgye 2-gongdan-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do

 • หมายเลขตัวแทน

  +82-54-470-9200

 • โทรสาร

  +82-54-472-9006